Administratorem Danych Osobowych jest

SATALL TADEUSZ ŁEMPICKI
z siedzibą w ŁODZI, ul. LIŚCIASTA 104
NIP: 7260125682
,

kontakt z IOD: inspektorochronydanych@satall.pl 


Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest w celu wymiany korespondencji służbowej. Każdemu przysługuje prawo do dostępu do jego danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, dane osobowe nie podlegają profilowaniu.